Kandidatindlæg

Derfor skal du stemme til lokalvalgene

Historisk er valgdeltagelsen højere til Folketinget end til kommunalvalget. Det er lidt spøjst, for det er i de lokale råd, man udmønter alt det, der berører borgeren i sin hverdag – hver eneste dag. Folketinget arbejder med teorien, mens Byråd og Regionsråd arbejder med praksis. Tag fx Skolereformen. Folketinget kan... Læs mere

Høfde 42. Vestjyder bør stå sammen

I finanslovsforslaget afsættes nye 2,3 milliarder. Der er mange interessante prioriteringer. Dog er der en ting, flere vestjyder igen savner. Hvor er de 250-400 millioner kr. til oprensning efter Cheminova? Vi har – og har haft – flere folkevalgte fra den valgkreds i Danmark, der uden sammenligning har det største... Læs mere

Ebberød Bank i Region Midtjylland

Hvis en blodprøve koster 42 kr. på et hospital og 183 kr. hos en praktiserende læge, så kan man spare 13 mio. kr. på 93.400 blodprøver. Det kan enhver med en lommeregner regne ud – og en sådan har regionen. Hvis man tilmed kan give hurtigere svar på blodprøver fra... Læs mere

Strukturer med uheldige incitamenter i regionerne

REGIONER Regionerne har ansvar for den regionale udvikling. Det inkluderer erhvervsfremme og udvikling af udkantsområder og betjening af vækstfora. Sundhedsudgifterne udgør imidlertid langt den overvejende del af regionernes opgaver og budgetter. Og en årlig to procents effektivisering på sundhed udgør flere gange budgettet til erhvervsområdet alene . Jeg hører fra... Læs mere

Døde koster ingenting

Det fremgår af Regioner.dk, at det går bedre på sygehusområdet: Flere overlever fx kræft, færre får infektioner på sygehusene, og flere patienter er tilfredse og føler sig inddraget i behandlingen. Det viser status på de nationale mål for sundhedsvæsenet. Regionerne har taget de nationale mål til sig og gjort dem... Læs mere