Om mig

Min familie

I 2020 flyttede 2 af vores børn uafhængig af hinanden til KBH. Det selvom de ALLER HELST ville blive i det jyske. Men de så ingen anden udvej pga. job og uddannelse. De er et godt billede på en udvikling, vi både skal og kan vende. 

Der er behov for en stærk jysk stemme på Christiansborg og i den konservative gruppe, hvis vi også i fremtiden skal have et Danmark, der hænger godt sammen. Vi skal have stærkere fokus på bl.a. balance, bæredygtighed, stærke familieværdier og et solidt grundlag for udvikling og vækst. Det er centrale konservative kerneværdier, der ikke har været tilstrækkeligt i fokus i de senere år. 

Der er samtidig brug for politikere, der taler yderkommunernes sag. Med centralisering af uddannelser, sundhed og offentlige arbejdspladser, samt outsourcing af produktion til Asien, har vi brug for at få styrket de enkelte regioners muligheder for at kunne klare sig selv. 

Der er behov for en erkendelse af, at gentagen omfordeling af midler fra hovedstanden til landkommunerne ikke løser de grundlæggende problemer. Ligesom man politisk må forstå, at politiske tiltag som fx afgifter på brændstof ikke rammer ens i Thyborøn og på Amager. Stærke landkommuner er til gavn for hele landet, fordi regioner i udvikling er ensbetydende med et Danmark i udvikling. 

Jeg kæmper derfor for at komme til at repræsentere Vestjylland i Folketinget for de konservative.

Jeg går til valg på:

  • En stærk erhvervspolitik og styrkelse af eksporten
  • Prioritering af vækstfondsmidler til områder, hvor væksten ligger under landsgennemsnittet
  • Decentralisering af videregående uddannelser – kvalificeret arbejdskraft til hele landet
  • Uddannelser på alle supersygehuse, så vi får læger og sygeplejersker til hele Danmark
  • Grøn omstilling med minimale konsekvenser for naturen – og hvor alle bærer omkostningerne
  • Klare mål for, at udsatte børn og unge får en uddannelse og kommer i arbejde
  • Frit valg mellem private og offentlige velfærdsydelser – det offentlige skal ikke have monopol

Læs mere om vores politik her