Eksport til gavn for velfærden

Vi kan takke den høje danske eksport for vores velfærd og velstand. For at levere den sundhed og de velfærdsydelser, som vil blive efterspurgt i fremtiden, skal vi sikre optimale rammer for Produktions-Danmark.

Vores velfærd skabes i høj grad af en stor dansk eksport. For at levere den sundhed og velfærd, som vil blive efterspurgt i fremtiden, vil jeg derfor arbejde for bedre rammer for Produktions-Danmark.  

Jeg vil arbejde for:

  • En god erhvervspolitik med fokus på at styrke dansk eksport
  • At min. 50% af midler fra Vækstfonden går til virksomheder, der ligger i kommuner med vækst under landsgennemsnittet
  • At også virksomheder i yder- og landkommuner kan få adgang til kvalificeret arbejdskraft
  • At der lokalt etableres forskning og uddannelser, der understøtter lokale styrkepositioner