Børnene er vores fremtid og vores glæde

Alt for mange børn mistrives. Og der bliver flere og flere af dem. Det bør bekymre os alle sammen, for børnene er vores fremtid. Glade børn bliver kloge børn. Kloge børn bliver ansvarlige voksne, der bidrager til Danmark. Derfor skal vi sætte ind i både børnehave, vuggestue og fagligheden i skolerne.

Glade børn bliver kloge børn. Kloge børn bliver ansvarlige voksne, der bidrager til Danmark.

Alt for mange børn og unge har det skidt og er utrygge i disse år. Og det går ud over både dem, deres forældre, deres bedsteforældre, kammerater og de andre børn i skolen.

Vi ved, at de helt små børn trives og lærer bedre, hvis de er i små grupper med ganske få voksne, som de kan knytte sig til og er trygge ved. De har det svært i store vuggestuer med mange børn og voksne.

Vi kan ikke rigtig kan finde ud af at få børn med diagnoser til at trives og lære noget i folkeskolens almindelige klasser – og så putter vi dem i specielle klasser og sender dem til psykolog osv. 

Når børnene bliver store, så er der alt for mange af dem, der ikke kommer i uddannelse.

Det hele koster i kommunerne og i psykiatrien. Og vi kommer til at mangle glade og stærke unge i virksomhederne og på plejehjemmet. Det skal vi gøre noget ved.

Jeg vil arbejde for:

  • Flere private børnehaver, fordi de er med til at give forældrene mulighed for at vælge et tilbud, der passer til deres børns behov.
  • At vi øger fagligheden i folkeskolen.
  • At undervisning af specialbørn bliver et obligatorisk fag på læreruddannelsen.
  • At vi tager fat om de helt udsatte børn allerede mens de er små.
  • Mindre og mere fleksible enheder, fordi forskerne mener, at store vuggestuer kan være en del af problemet.

Glade børn bliver kloge børn. Kloge børn bliver ansvarlige voksne, der bidrager til Danmark.

 

Billedet er måske ikke så kønt af min datter og mig. Men vi havde det sjovt.

Flere relevante uddannelser, speciale og forskning skal ud i landet

Vi har også en udfordring i forhold til mange unge, som får en videregående uddannelse eller et speciale. For de flytter i stort omfang fra vores landsdel. Det gør de, fordi vi ikke har de tunge uddannelser og studiemiljøer i Vestjylland. Jeg vil derfor arbejde for:

  • Uddannelser, der har stor relevans for by- og landkommuner, skal flyttes ud i landet
  • Uddannelser skal understøtte særlige lokale styrkepositioner og muligheder. – Fx kan uddannelser vedr. miljø, grøn omstilling og vedvarende energi med fordel lægges i Vestjylland, hvor vi laver al den grønne energi alligevel
  • Vores unge skal kunne læse til læge og sygeplejerske i Gødstrup

FAKTA OM BØRN OG UNGE OG UDDANNELSE

Frem mod 2030 stiger antallet af børn mellem 0-5 år markant. Ifølge Danmarks Statistiks forventes fra godt 363.000 i 2019 til knap 430.000 i 2030 svarende til ikke mindre end 18%. 
En analyse bestilt af KL viser, at antal ældre over 80 forventes at stige fra 272.000 i 2020 til 433.500 i 2030 svarende til 59%.

Fra 2022-2032 falder antallet af unge mellem 19-24 som er under uddannelse med 11.300 jf. Danmarks Statistik.

Hvert 6. barn lider af et psykisk helbredsproblem jf. Vidensråd for Forebyggelse.

Der er de seneste 10 sket en markant stigning i antal børn og unge med kontakt til psykiatrien. Omkring 15% af alle børn har været i behandling for en psykisk lidelse inden de fylder 18 år. jf. Sundhedsstyrelsen.

76.600 unge mellem 15 og 29 år er uden uddannelse og arbejde jf. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

I 2020 blev der optaget 69.526 på videregående uddannelser i Danmark. 81 pct. af disse var placeret i hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg. Dette selvom kun 48% af befolkningen bor her. 

I over 50% af kommunerne er der i dag ingen mulighed for at de unge kan tage en videregående uddannelse. I 2020 blev fx kun 7 pr. 1000 indbyggere optaget på en videregående uddannelse i Vestjylland mod 30 i hovedstaden.

Ledigheden blandt nyuddannede er størst i de egne, hvor der er flest videregående uddannelser. Fx er dimittend ledigheden i Roskilde næsten det dobbelte af i Esbjerg.