Grøn omstilling med omtanke

Vi har pligt til at efterlade natur, miljø og økonomi i bedre stand, end vi modtog det. Der skal være balance - også i den grønne omstilling.

Vi skal sikre en balance i den grønne omstilling, så vi i vores iver for at nedbringe CO2 ikke glemmer at passe på vores naturressourcer. Eller så omkostningerne ikke kommer til at belaste visse geografiske egne eller befolkningsgrupper hårdere end andre; den grønne omstilling er et fælles ansvar.

Vestjylland producerer den grønne energi – Det er på tide, det sker, uden svineri

Vestjylland er de seneste 10 år blevet producenter af grøn energi til resten landet. Fordi vi har kyst, solskinstimer og masser af billig jord, er Vestjylland et oplagt sted for investorer, der vil lave grøn energi. Og der bliver investeret i høj grad. Det er godt for klimaet, men som borgere i Vestjylland betaler vi en høj pris for den grønne omstilling. Langt højere end den pris, man betaler i Østdanmark.

Vindmøller på (og nær) land ødelægger herlighedsværdi og gør naboejendomme usælgelige. Solcellemarker på land hindrer at vilde dyr kan bevæge sig frit, og de er skyld i at god landbrugsjord bliver solgt til priser, der er dobbelt så høje som til at dyrke fødevarer. Derved bliver markerne lagt brak og kommer til at stå med solceller de næste 30 år. Det er en unødig negativ udvikling for vores landsdel.

Ofte får hverken naboer eller kommune noget ud af de grønne projekter. Ingen billig el, ingen arbejdspladser og ofte heller ingen skatteindtægter. Mange naboer får end ikke en erstatning, der svarer til tabet af værdien, på deres ejendom. Dertil kommer, at el-forbrugere i Vestjylland betaler for den udvidelse af el-nettet, der er nødvendig for, at strømmen kan blive sendt til Østdanmark og solgt til en billigere pris.

Den grønne omstilling behøver imidlertid ikke at være sådan.

Det giver for det første slet ikke mening, at de lokale byråd skal tage stilling til små energi-projekter forelagt af investorer. Solceller hører til på tagene i de store byer, hvor strømmen bliver brugt. Mens vestjysk jord skal fange CO2 ind via planter. Vindmøller bør placeres på havet, hvor produktionen alligevel er højere end på land. Og endelig bør det være en national opgave at betale for transport af strømmen. Det er ikke noget, som skal betales uens af forskellige el-forbrugere til skade for vestjyderne.

Og skulle der så være behov for at placere møller på land, så må det ske ud fra en større regional eller national planlægning med en ordentlig ekspropriation af jorden til følge.

Endelig skal vi have fjernet den tåbelige regel, der forhindrer kommuner i at placere solceller på tagene. En regel, der gør, at der for hvert lille snoldet anlæg skal etableres et selskab med sin egen bestyrelse. En unødig bøvlet og dyr regel, der helt har stoppet kommunerne i at lægge solceller på, og som i bund og grund kun fastholdes pga. et behov for eksisterende afgifter.

Der er ingen tvivl om, at vi skal have grøn omstilling. Det skal imidlertid ske ud fra en overordnet planlægning og til så lidt gene for os borgere som muligt.