Min politik

Det kaldes Produktions-Danmark af en grund


Et Danmark i Balance er et Danmark i udvikling. En stor del af de erhverv, der står for den danske eksport, ligger i yder- og landkommuner. Da vores velfærd i høj grad finansieres af den høje dansk eksportandel, er det vigtigt, at vi sikre gode betingelser for disse virksomheder i hele landet.

Balance er dog mere end bare vækst i alle regioner. Vi skal også sikre en balance i den grønne omstilling, så vi i vores iver for at nedbringe CO2 ikke glemmer at passe på vores naturressourcer. Eller så omkostningerne kommer til at belaste visse geografiske egne eller befolkningsgrupper hårdere end andre; den grønne omstilling er et fælles ansvar.

Ansvar har vi også for børn. Særlig børn af ressourcesvage forældre. Det kan ikke være rigtig, at pædagogerne allerede i børnehaven kan udpege de børn, der vil ende i kriminalitet, på kontanthjælp og førtidspension – og så evner vi som samfund ikke at få ændret den løbebane. Det er omsorgssvigt.

Politisk vil jeg derfor arbejde for:

 • En stærk erhvervspolitik og styrkelse af eksporten
 • At min. 50% af midler fra Vækstfonden går til virksomheder i kommuner med vækst under landsgennemsnittet
 • Decentralisering af videregående uddannelser – adgang til uddannelse og kvalificeret arbejdskraft til hele landet
 • Uddannelser på alle supersygehuse – læger og sygeplejersker til hele Danmark
 • Grøn omstilling med minimale konsekvenser for naturen, og hvor alle bærer omkostningen
 • Klare mål for, at udsatte børn og unge får en uddannelse og kommer i arbejde
 • Frit valg mellem private og offentlige velfærdsydelser – det offentlige skal ikke have monopol

Et Danmark i Balance

Vi skal ikke dræne yderområder for ressourcer. På tværs af landet, den enkelte region og kommune skal vi have balancen tilbage

Et Danmark i Balance giver et Danmark i vækst og velstand

Vi skal udnytte og investere i alle de styrkepositioner, vi har på tværs af regioner og kommuner. Vi har en dejlig hovedstad, der brager derudaf. Men eksport skabes fortsat hovedsagelig i yder- og landkommuner. Samtidig ser vi, at visse egne af Danmark langsomt drænes for ressourcer, hvor vores børn rejser væk, og at det lokale erhvervsliv kæmper for at få den nødvendige arbejdskraft.

Vi skal lave initiativer, der understøtter, at hver region kan bære i sig selv og samtidig løfte landet som helhed. Vi skal ind og understøtte vækstmulighederne lokalt.

Det kan vi fx gøre ved:

  • i højere grad at fordele videregående uddannelser rundt i landet
  • at etablere uddannelser, der passer til lokale styrkepositioner vi enten har eller ønsker at udbygge
  • reservere større dele af vækstfondens midler til virksomheder i områder, hvis vækst ligger under landsgennemsnittet
  • investere i infrastruktur, der øger mobiliteten i områder, hvis vækst ligger under landsgennemsnittet