Derfor skal du stemme til lokalvalgene

Historisk er valgdeltagelsen højere til Folketinget end til kommunalvalget. Det er lidt spøjst, for det er i de lokale råd, man udmønter alt det, der berører borgeren i sin hverdag – hver eneste dag.

Folketinget arbejder med teorien, mens Byråd og Regionsråd arbejder med praksis. Tag fx Skolereformen. Folketinget kan beslutte retningslinjerne og så krydse fingrene for, at det får den ønskede effekt. Men det er kommunen, der skaber effekten, fordi de bestemmer hvordan, det hele udmøntes i praksis. Hvordan vil vi få bevægelse i undervisningen? Vil vi lave temaskoler? Slå klasser sammen? Hvordan organiserer vi lektiecafé? Laver vi glidende overgang fra dagtilbud til skole? osv.

Lokalt kan man sætte alle mulige initiativer i gang, der har direkte betydning for borgerne. Man kan fx lave en ældrecafe, støtte julemarked, bestemme lokalplaner der giver en smuk bymidte osv. Alt det, der gør, at det er fedt at bo et sted, bestemmes i Byrådet.

I regionen bestemmes på samme vis den praktiske håndtering af sundhedsvæsenet, den kollektive trafik, placering af gymnasiale uddannelser, iværksætterindsatser osv. På samme vis ting, der har en endog meget stor betydning for vigtige perioder i vores liv. Det er ikke ligegyldig for os som mennesker, om vi får god kærlig hjælp, når vi er i krise, eller professionel rådgivning, når vi tager den store risiko og hopper ud som selvstændig.

Derfor skal der lyde en stor opfordring herfra til at engagere sig i det lokale valg. Og sæt dig ind i de enkelte kandidaters prioriteringer, så du kan få den person valgt ind, der arbejder og kæmper for det, som er vigtig for dig.