Kommuner skal sikre udsatte børns faglige kompetencer

Det kan ikke være rigtig, at fordi far er førtidspensionist, så bliver du det også. Udsatte børn hjælpes til at bryde den sociale arv.

På trods af gratis uddannelser, SU og fripladser, så klarer Danmark der rigtig dårligt, når det handler om at børn skal bryde den sociale arv. Vi kan udpege børnene fra de er små, men det hjælper tydeligvis ikke.

Jeg vil arbejde for

  • At der sættes klare mål for andelen af børn fra socialt udsatte familier, der gennemfører en kompetencegivende uddannelse
  • At der sættes et klart mål for, at børn fra socialt udsatte familier skal have samme gennemsnit i skolekarakter som andre børn
  • At der sættes ind med støtte – og krav – så børn af udsatte familier både får en drøm om en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. OG at den drøm også indfries