Frit valg af velfærdsydelser

Velfærden er under pres. Den private sektor kan hjælpe med at dække efterspørgslen og samtidig understøtte, at borgerne har et frit valg.

Frit valg af velfærdsydelser

Frem mod 2030 stiger antallet af børn mellem 0-5 år markant. Ifølge Danmarks Statistiks forventes fra godt 363.000 i 2019 til knap 430.000 i 2030 svarende til ikke mindre end 18%. 
En analyse bestilt af KL viser, at antal ældre over 80 forventes at stige fra 272.000 i 2020 til 433.500 i 2030 svarende til 59%.

Det øger presset på velfærdsydelser leveret af kommunerne. Det offentlige vil ikke alene kunne imødekomme efterspørgslen efter hjælp, pladser på plejehjem og børnehaver. Derfor har vi brug for, at forbedre vilkårene for private aktører på velfærdsområdet og samtidig styrke de kommunale tilsyn med samme.

Samtidig er det vigtigt, at borgerne får et valg i forhold til, om de ønsker at benytte kommunale eller private tilbud. Så længe dette ikke øger de offentlige omkostninger pr. tilbud.