Ebberød Bank i Region Midtjylland

Hvis en blodprøve koster 42 kr. på et hospital og 183 kr. hos en praktiserende læge, så kan man spare 13 mio. kr. på 93.400 blodprøver. Det kan enhver med en lommeregner regne ud – og en sådan har regionen. Hvis man tilmed kan give hurtigere svar på blodprøver fra hospitalet, så har man en win-win situation.

Derfor trak regionen blodprøvetagning hjem fra praktiserende læger i 2016 og tilførte 8,3 ekstra stillinger i regionen til opgaven.

Det er nu, det bliver sjovt.

Hvis en bioanalytiker får knap 30.000 kr. om måneden, kan man regne ud, at de 42 kr. kun lige dækker bioanalytikerens løn. Så omkostninger til booking, ledelse, videreuddannelse, uniformer, instrumenter, skriveborde, kontorer osv. er ikke regnet ind. Derfor har man da også måtte tilføre ekstra penge til området. Dertil et større millionbeløb til ombygning ved hospitalet i Randers, udgifter til transport for visse patienter, øget anvendelse af mobil blodprøvetagning osv.

For denne regnearksøvelse har patienter (og herunder kronikere) siden måtte køre til nærmeste hospital for at få taget en blodprøve – uanset at man er hos sin praktiserende læge i anden anledning. Det har givet længere transporttid og udgifter for patienten. Det har givet klager. Man har irriteret de praktiserende læger (som vi har mangel på). Hospitalslæger fremhæver gener i visse behandlinger. Man har måtte oprette flere nye steder til blodprøver osv.

Det tragikomiske fortsætter, når regionen har beregnet en udgift til en mobil blodprøve på 160 kr. pr. styk, som indebærer, at bioanalytikeren skal kunne nå ud og hjem, skal dække udgifter til bil, nedslidning af udstyr, brændstof, spildtid osv.

Måske skulle man løfte blikket fra regnearkets logik og tænke sig om i stedet for. Man kunne fx starte med at rulle det hele tilbage og stoppe med at genere patienterne og spare alle de skjulte omkostninger. Det Konservative Folkeparti, vil i hvert fald kræve, at det nye regionsråd revurderer ordningen.